هر جرقه ای میتواند حرکت گسترده‏ ای را

موجب شود

 

 بهروز کارونی

29.06.88

تظاهرات روز قدس در شهرهای ایران، با تظاهرات این روز در سالیان گذشته متفاوت بود؛ متفاوت از این نظر که در کنار تظاهرات همیشگی علیه اسرائیل، تظاهراتی نیز از سوی معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. بر اساس گزارش‌ها، تظاهرات معترضان نه تنها در تهران، بلکه در شهرهای دیگری نیز برگزار شد.

این تظاهرات در شرایطی صورت گرفت که برخی از تحلیلگران بر این اعتقاد بودند که ابراز مخالفت‌ها به دلیل بازداشت‌ها و اخبار مربوط به شکنجه در زندان‌ها کاهش یافته است.
مهدی فتاپور، عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوریخواهان ایران در آلمان، در مخالفت با این تحلیل به رادیو فردا می‌گوید: تظاهرات روز قدس نشان داد که به رغم همه فشارها، روحیه معترضان بسیار بالا است.


مهدی فتاپور: فضا نشان داد که اين جنبش به راه خود ادامه می‌دهد. اينکه تظاهرات گسترده‌ای در روزهای اول پس از انتخابات صورت گرفت و بعد ديگر به آن شکل تظاهرات گسترده‌ای نداشتيم به معنای فضای فترت نيست، طبيعی بود که با توجه به قدرت سرکوبگر رژيم آن شکل تظاهرات و در آن ابعاد در کوتاه مدت می‌توانست تداوم داشته باشد و مبارزه به اشکال ديگری ادامه خواهد داشت.
به نظر من در ماه‌های آينده مسايل مهمی اتفاق خواهد افتاد و مهم‌ترين مسئله‌ای که از هفته آينده مطرح می‌شود، باز شدن دانشگاه‌هاست و هراس رژيم از فضايی که پس از باز شدن دانشگاه‌ها به وجود می‌آيد، کاملاً در مقالات و صحبت‌ها منعکس شده است. دانشجويان کشور ما امروز شمار بسيار زيادی را تشکيل می‌دهند و در همه جا پراکنده‌اند و ارتباط گسترده‌ای با جامعه دارند. وقتی اين مجموعه به طور متشکل در يکجا جمع هستند، برای رژيم همواره مرکز هراس است چون هر جرقه‌ای ممکن است حرکت گسترده‌ای را دامن زند.

رادیو فردا:  به نظر شما بعد از تظاهراتی که در روز قدس در شهرهای مختلف ايران صورت گرفت، روند اوضاع چگونه پيش خواهد رفت؟

فتاپور: روند اوضاع دو وجه دارد؛ يک وجه آن برمی‌گردد به نيروهايی که در اين جنبش شرکت دارند. وضعيت عمومی جامعه طوری است که اين نيروها در صحنه خواهند ماند و مبارزه به شکل‌های ابتکاری و پراکنده ادامه پيدا خواهد کرد و حتی در بعضی موارد به طور متشکل و گسترده. بازشدن دانشگاه‌ها يک عنصرمهم است.
همچنين فراموش نکنيم به تدريج عوارض اقتصادی سياست‌های اقتصادی سال‌های گذشته آقای احمدی‌نژاد که تا به حال به اتکای درآمد نفت می‌توانست تا حدودی آن را بپوشاند، به تدريج آشکار می‌شود و اين موضوع در ماه‌های آينده بر جامعه تأثير خواهد گذاشت.
وجه ديگر بر می‌گردد به وضعيت مسئولان رژيم و اين که چه تصميمی بگيرند و چه واکنشی نشان دهند. به خصوص يک وجه اين قضيه مسئولان سپاه هستند که مرتب فشار می‌آورند تا جنبش مردم را سرکوب کنند و شدت عمل نشان دهند و با خفه کردن جنبش بتوانند به وضعيت کنونی ادامه دهند.
از طرف ديگر ايده‌هايی هم وجود دارد مبنی بر اينکه خواست مردم بايد مورد توجه قرار بگيرد و اگر هر روز بگذرد و به اين مسئله بی‌توجهی شود، با مجموعه گسترده مردم بحران‌ها گسترش می‌يابد و وضعيت رژيم بيشتر به مخاطره می‌افتد.

رادیو فردا:  در ماه‌های گذشته برخی از تحليلگران بر اين اعتقاد بودند که اين روند باعث ايجاد شکاف‌هايی در حاکميت جمهوری اسلامی شده است. به نظر شما روندی که در روز قدس هم شاهد آن بوديم چه تأثيری بر حاکميت جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
فتاپور: واقعيت اين است که شکاف وجود دارد و افرادی در رژيم به اين نتيجه رسيده‌اند که سياست‌های آقای احمدی‌نژاد و آقای خامنه‌ای می‌تواند کليت رژيم را به مخاطره بيندازد.
اين بار حرکت مردم فقط به شهر تهران محدود نبود و در شهرهای ديگر نيز اين حرکت گسترش پيدا کرده است. وقتی نيروهای رژيم اين وضعيت را می‌بينند به فکر فرو می‌روند و حتماً در ماه‌های آتی افراد بيشتری به اين مسئله فکر خواهند کرد که سياست سرکوب که مسئولان سپاه به طور مرتب روی آن تأکيد می‌کنند و در صحبت‌های آقای احمدی‌نژاد و آقای خامنه‌ای هم تأييد می‌شود، در مقابل جنبش چقدر ناکارآمد است.
اما تا امروز اين صداها در رأس رژيم ناکافی بوده و متأسفانه رژيم همچنان سياست گذشته خود را ادامه می‌دهد.