کنفرانس بروکسل
۵ و ۶ ژوئن ۲۰۰۹

 

در این کنفرانس همه سخنرانان، ابتدا به طور کوتاه به ارائه نقطه نظرات خود پرداخته و سپس در بخش پرسش و پاسخ به پرسش های شرکت کنندگان و روزنامه‌نگاران حاضر در کنفرانس پاسخ دادند.
مصطفی شلماشی نماینده حزب دمکرات کردستان عنوان کرد که به انتخابات ریاست جمهوری بعنوان فرصتی برای طرح مطالبات ملی کردها و حقوق سیاسی، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی و دیگر حقوق و نیازهایشان نگاه میکنند، هرچند که از هیچ کاندیدای مشخصی دفاع نکرده‌‌اند. همچنین ایشان به تفاوتهای کمی و کیفی انتخابات دهم به نسبت دوره‌های قبل اشاره کردند که مردم کرد توانسته‌اند با پیش‌کشیدن مطالبات خود، کاندیداها را مجبور به طرح مسایل و مواردی بکنند که تابحال همچون تابویی به آن نگاه می شد.
سخنران بعدی رئوف کعبی نماینده سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، از موضع تحریم انتخابات از سوی سازمان مربوطه‌ شان سخنانی ایراد کردند. از دید ایشان نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران منطبق با معیارهای دمکراتیک نیست و هر چهارکاندیدا از مهره‌های مورد حامی نظام ولایت فقیه می‌باشند. ایشان عنوان کردند که سازمان اتحاد فدائیان خلق از مردم میخواهد که روز انتخابات در خانه‌هایشان بمانند و با نرفتن بر سر صندوقهای رای به جمهوری اسلامی''نه'' بگویند.
دکتر مهرداد درویش‌پور عضو شورای هماهنگی جنبش جمهوریخواهان لائیک و دمکرات ایران سخنران بعدی بودند. ایشان
نیز اشاره کردند که با وجود نظرات و تفسیرهای متفاوت از انتخابات این دوره، نظر شورای رهبری جنبش جمهوریخواهان لائیک و دمکرات، در کل، بر عدم شرکت در انتخابات است. ایشان در قسمتی دیگر از سخنانش به آسیب‌ شناسی سیستم انتخابات در جمهوری اسلامی ایران پرداختند.
محمد مصری، نماینده حزب کومله کردستان ایران، سخنران دیگری بود که به تشریح مواضع حزبش پرداخت. ایشان اظهار کردند که حزبش انتخابات دهم ریاست جمهوری را تحریم کرده‌ است. او افزود که بنا به نظر حزب کومله کردستان ایران، شرکت در این انتخابات به تحکیم هرچه بیشتر پایه‌هی ارژیم جمهوری اسلامی ایران و طول عمر بیشتر آن خواهد بود. از دید ایشان مردم کردستان همیشه به جمهوری اسلامی ایران نه گفته‌اند و این بار نیز در انتخابات شرکت نخواهند کرد.
سخنران بعدی حسن مکارمی روانکاو بالینی و نماینده جامعه‌ دفاع از حقوق بشر ایران بود که از دیدی روانکانه به تحلیل انتخابات پرداختند و نظام انتخاباتی در ایران را مغایر با معیارهای استاندارد و دمکراتیک دانسته و همچنین دیدگاه جامعه‌ دفاع از حقوق بشر ایران را در باره انتخابات جمهوری اسلامی بیان کردند و افزودند که جامعه مذکور نیز انتخابات را مغایر با اصول حقوق بشری و بین‌المللی دانسته‌ و آن را تحریم نموده که چندی پیش، در رسانه‌‌ها منتشر شده است.
 نیلوفر بیضایی بعنوان سخنران دیگر و در جایگاه یک هنرمند و فعال حقوق زنان به انتخابات در ایران پرداختند. خانم بیضایی نیز انتخابات دهم را غیر دموکراتیک دانسته و از دید ایشان وجود شورای نظارت استصوابی و سیستم فیلتری در ایران نشان واضحی بر غیر دمکراتیک بودن این انتخابات است. بیضایی در ادامه سخنان خود به تبعیض جنسی در انتخابات اشاره‌کردند و اینکه در ایران زنان نمی‌توانند رئیس‌جمهور بشوند.
بیضایی درپایان حرف های خود، آشکارا از عدم شرکت در انتخابات و دلایل آن سخن‌راند.
حسن مکارمی، روانکاو بالینی و نماینده جامعه دفاع از حقوق بشر ایران، از دیدگاه روانکاوی و حقوق بشری به این امر پرداختند. از نظر ایشان برای اینکه جامعه‌ای دارای انتخابات و فرهنگ انتخابات صحیح شود، حداقل دو نسل طول میکشد. از دید ایشان سیستم انتخابات در ایران غیر سالم و نا آزاد است و نظام جمهوری اسلامی ایران اجازه بروز و و به میان آمدن نیازها و خواستهای واقعی مردم ایران را نداده و به همین خاطر مردم ایران نمیتوانند آزادانه و منطبق با خواستهای فرهنگی و روانی خود اقدام به انتخاب واقعی مورد نظر خود بکنند. ایشان نیز بعنوان نماینده جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر ایران، این انتخابات را تحریم کردند.
دکتر هدایت متین دفتری، حقوقدان و از شخصیتهای ملی ایرانی سخنران دیگر پانل نخست بودند که ایشان نیز از دید حقوقی به تحلیل انتخابات و نظام انتخابات درایران پرداختند. از دید متین‌دفتری جمهوری اسلامی نمیتواند به انتخابات آزاد تن دردهد، به عقیده‌ ایشان با وجود انتخابات آزاد و حق مساوی و آزاد برای انتخاب کننده و انتخاب شونده، دیگر چیزی به نام جمهوری اسلامی نخواهد بود. به همین خاطر است که رژیم فعلی از دادن آزادی به انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان، خودداری و با تاسیس مکانیزمی غیر آزاد و غیر دمکراتیک، نظام انتخاباتی را در جهت منافع نظام ولایت فقیه پی‌ریزی کرده‌است. دکتر متین دفتری در سخنان خود به قانون اساسی دوران مشروطیت اشاره کرده و گفتند که رضا شاه و شاه قوانین خوب ودموکراتیک را که در مجلس مردمی زمان مشروطیت نوشته شده بود، زیر پا می گذاشتند. اما رژیم کنونی خودش نویسنده قوانین بد و ضد مردمی است.
 
مصطفی شملماشی نماینده حزب دمکرات کردستان از اتخاذ راه سوم در قبال انتخابات دهم ریاست جمهور خبر دادند. ایشان عنوان نمودند که حزب دمکرات کردستان از چند ماه پیش در حال مطالعه وقایع انتخابات و در ارتباط با نخبگان و روشنفکران کرد داخل کشور بوده ‌اند و بر همین اساس حزب دمکرات کردستان در نهایت معتقد به اتخاذ راه سوم شد. ایشان یادآور شدند که تحریم راه و متد تقریبا همیشگی ما بوده‌است. اما این بار با توجه به تغییر و تحولات پدید آمده در داخل ایران و کردستان، برگزیدن راه و سیاستی دمکراتیک و مردمی را می طلبد که اینهم ممکن نیست مگر با ایجاد پل ارتباطی مابین حزب دمکرات کردستان و داخل کردستان بویژه با نخبگان سیاسی و جامعه روشنفکری آن. نامبرده اعلام کردند که حزب دمکرات کردستان از هیچ کاندیدایی طرفداری نکرده و شرکت در انتخابات را هم تحریم نکرده‌است. بلکه حزب دمکرات کردستان انتخابات دهم ریاست جمهوری را فرصتی برای برجسته‌کردن و مطرح‌ساختن مطالبات ملی کردها قلمداد نمودند.
مهرداد درویش‌پور سخنران دیگر و نماینده شورای هماهنگی جنبش جمهوریخواهان لائیک و دمکرات ایران، در بخش نخست سخنان خود به تشریح موضع جنبش خود در خصوص انتخابات دور دهم پرداختند که آنهم عدم شرکت در انتخابات است. درویش‌پور در بخش دیگر سخنان خود از دید جامعه شناسی سیاسی به تحلیل وضعیت سیاسی ایران پرداختند. ایشان پشتیبانی از سه جنبش دانشجویی، زنان و اقوام را یکی از راههای پیروزی و برقراری دمکراسی و آزادی در ایران قلمداد نمودند. در همین راستا احزاب و سازمانهای اپوزیسیون و عموم مردم ایران را به پشتیبانی از این سه جنبش تعیین‌کننده فراخواندند.
در ادامه محمد مصری نماینده حزب کومله کردستان ایران به ایراد سخنرانی پرداختند. ایشان موضح حزب مطبوعش را تحریم انتخابات اعلام کردند. به نظر محمد مصری مردم کرد در ایران موافق تحریم انتخابات هستند و اکثریت کردستانیها در انتخابات شرکت نخواهند کرد. بنا به گفته ایشان اگر دیگر ملیت های ایرانی همانند کردها در همان اوایل هم چون کردها به جمهوری اسلامی ایران نه میگفتند، بدون تردید این نظام شکل نمی‌گرفت و تنها راه نجات تحریم کلی نظام است. مصری در ادامه گفت که نه باید در پناه رژیمی قرار گرفت که دست قطع می کند و جنایت روا می‌دارد.
مهدی فتاپور مسئول هیئت سیاسی اتحاد جمهوریخواهان ایران سخنران چهارم این پانل بودند. ایشان موضع تحریم یا بایکوت را مفید ندانست. ایشان معتقد بود که درست آن بود که نبروهای سکولار جامعه با چهره و برنامه خود در انتخابات شرکت میکردند و این امر تا حدی انجام شد. ایشان به بقیه سخنرانان انتقاد کرده و معتقد بود نظرات آنان فاقد زمان است. تحریم انتخابات رابطه ای با آنچه در ایران میگذرد برقرار نمیکند. نیروهای مدنی و نیروهای اجتماعی ما در این انتخابات شرکت میکنند. در چند روز اخیر؛ هر روز در شهرها تظاهرات است. جنبشی شکل گرفته و باید در این جنبش شرکت کرد. به نظر او باید در کارزاری که در ایران علیه احمدی نژا
د شکل گرفته با رای نه به یکی از کاندیداهای مخالف او شرکت کرد. عدم شرکت در انتخابات در شرایط کنونی معنایی جز جدایی و حتی بدتر از آن رودررویی با آنچه در کشور میگذرد و کمک به حفظ شرایط موجود ندارد.

رئوف کعبی عضو کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران در طول سخنرانی خود گزارشی کلی از بیانه صادره‌ی سازمان مطبوعش در رابطه با انتخابات دهم را ارائه دادند. سازمان مذکور نیز با تحریم انتخابات، موضع سیاسی خود در قبال نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران را بیان کرده‌است. رئوف کعبی در عین احترام گذاری به همه‌ی آنانکه در انتخابات شرکت خواهند کرد، شرکت گسترده در انتخابات را فاکتوری برای تثبیت نظام ولایت فقیه و گرفتن مشروعیت نظام از مردم تعبیر کردند. ایشان از مردم خواستند که روز انتخابات روزی است که با نرفتن به محل صندوقهای رای، میتوان مشروعیت نظام در داخل و خارج از کشور را به چالش کشید به همین دلیل از مردم خواست که در روز انتخابات در خانه‌ها بمانند.
بهروز خلیق مسئول هیئت سیاسی سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت) سخنران بعدی پانل بودند که در طول سخنان خودش به تشریح مواضع سازمان مطبوعش پرداختند. سازمان مربوطه انتخابات را نه تحریم کرده و نه شرکت در آن را تایید کرده‌است. بهروز خلیق بیان کرد که سیاست تحریم این دوره تاثیر چندانی نخواهد داشت ولی در دوره گذشته تحریم توانست تاثیر بسزایی بگذارد. ایشان احتمال دخالت نیروهای بسیجی و انتظامی در انتخابات را جدی قلمداد کردند.
سخنران بعدی محمود راسخ از شورای موقت سوسیالیستهای ایران بود که سازمان ایشان طرفدار تحریم استراتژیک است. راسخ گفت که نیروهای اساسی در ایران که کنترل نظام در دست آنان است عبارتند از سپاه پاسداران، نیروهای انتظامی و بسیج و نه خامنه ای. ایشان در ادامه، مشاجره و درگیریهای دوران انتخابات را درگیریهای درون‌حکومتی خواند و توصیه کرد که اپوزیسیون خارج از کشور نباید وارد این درگیریها شود. وی احمدی نژاد را نماینده واقعی این سیستم دانست و ادامه حضور او در مقام ریاست جمهور را بسود افشا رژیم و مبارزه برای نفی رژیم دانست
دکتر جلال مدنی دبیر کل حزب سوسیال دمکرات ایران  انتخابات دور دهم ریاست جمهوری را همانند دوره‌های دیگر نمایشی بیش توصیف نکردند و از آن به عنوان انتصابات نام بردند. نامبرده تاکید جدی بر تحریم انتخابات را داشتنند و بیان کردند که حاکمان جمهوری اسلامی ایران تنها به نفت و گاز ایران چشم دوخته‌اند. ایشان در ادامه به وضعیت ناگوار معیشتی مردم پرداخته و نبود فهرست مشخص و روشنی از درآمدهای دولت در ابعاد مختلف را یادآور شدند.